Тоног төхөөрөмж - д 256 зар байна.

Тоног төхөөрөмж

#TAGS: