Тоног төхөөрөмж - д 225 зар байна.

Тоног төхөөрөмж

#TAGS: