Баярын арга хэмжээ - д 70 зар байна.

Баярын арга хэмжээ